Tuyển dụng

TUYỂN GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG TRUNG TẠI TP.HCM
Do nhu cầu phát triển các lớp học mới, Trung Tâm Tiếng Trung NI HAO cần tuyển dụng 10 giáo viên dạy tiếng Trung giảng dạy tại quận 10, Tp. HCM
Xem chi tiết