Lịch học

LỊCH HỌC THÁNG 3 NĂM 2019
CÁC LỚP KHAI GIẢNG THÁNG 4
TTTH C2 73 T2-T6 19:30
TTGT CB 74 T3-T5 17:50
TTGT C2 72 T3-T5 19:30
TTTH CB 71 T3-T5 17:50
TTGT C2 70 T3-T5 19:30
TTGT 68 T2-T6 19:30
TTGT CB 67 T2-T6 17:50
TTTH CB 66 T3-T5 10:30
                                                                           
LỊCH HỌC THÁNG 4 NĂM 2019
LỊCH HỌC THÁNG 5 NĂM 2019
LỊCH HỌC THÁNG 06/2019
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 7 - CN PHÚ NHUẬN
LỊCH KHAI GIẢNG THANG 7 - CN Q10